Tilsynsrapport

Lavet på baggrund af bekymringsmelding indsendt i juni 2018, af
Chefjordemoder Anette Fredriksen, Odense Universitets Hospital 

Kære Kvinde. 
Denne side har til hensigt, på en autentisk og informativ måde, at orientere dig om mit besøg fra Patientsikkerhedstilsynet i juni og september 2018. 
Jeg håber herved, at du forsat vil føle dig sikker og tillidsfuld til min jordemoderkundskab. 

Nærmere information samt årsag, forløbets gang og min reaktion på dette, kan du læse neden for. 

 

Jeg er ikke til fare for kvinder i graviditet og fødsel

d. 23. november 2018 modtog jeg en endelig mail fra Patientsikkerhedstilsynet, hvor de konkluderer i en udarbejdet rapport, at de ikke finder grund til, at mene, at jeg som selvstændig jordemoder er til fare for kvinder i graviditet og fødsel.

Denne indsigt har jeg ventet med glæde på og jeg er glad for, at vi, jeg og Styrelsen for patientsikkerhed, kunne nå til enighed om dette.  

Du kan læse hele den nye rapport HER
og så vil jeg selvfølgelig i fremtiden forsat vægte journalskrivning, hygiejne og ikke mindst kvinden i centrum lige så højt som jeg altid har gjort. 

Tidligere forløb

d. 15. juni 2018 havde jeg et Tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. 
Dette besøg kom på benene, fordi, der fra Chefjordemoder Anette Frederiksen, Odense Universitets Hospital, blev rettet en faglig bekymringsmelding til Styrelsen. Meldingen lød; 

 
“Jeg vil gerne udtrykke min faglige bekymring i forhold til privatpraktiserende jordemoder, Jordemoder Sophie, som blandt andet praktisere omkring Odense. 
Det er kommet mig for ører, at hun har født hjemme med kvinder, der tidligere har fået kejsersnit – og det er især hendes anbefalinger i medsendte link, der gør mig urolig for den faglige kvalitet”
 

Det handler om dette blogindlæg

Vedhæftet til bekymringsmeldingen var der et link til blogindlægget 
 
Jeg sad klar til at møde Embedslægen og en jordemoder d. 15.juni til en snak om dette.Knap tre timer holdt vi møde. Et møde, der for mig havde et indhold og en drejning, jeg ikke havde forventet. Eftersom bekymringsmeldingen gik på ovenstående fødselsforløb og blodindlæg, havde jeg håbet, vi kunne få en faglig snak omkring dette. 
 
Styrelsen havde dog, efter min opfattelse, en forudsat agenda og på forhånd fastlagte målepunkter at gå efter – og dem imødekom jeg selvfølgelig med åbent sind og hjerte. 

Denne agenda havde dog intet med blogindlægget og bekymringsmeldingen at gøre. 
 
Neden for vil jeg fremlægge for dig, den rapport, der kom ud af besøget og jeg vil længere nede via udarbejde skema redegøre for mine tiltag og handlinger mod at imødekomme Styrelsen for Patientsikkerheds påbud og anmærkninger. 
 

En tilsynsrapport er lavet

Besøget d. 15. juni udmyndigede sig, til trods for min hurtige handling og store hjerte for kvinders sikkerhed i fødsel i fem påbud. 
 

1) at sikre tilstrækkelige målinger af foster hjertelyd under fødsler fra dags dato.

2) at sikre tilstrækkelig journalføring af indhentet anamnese fra dags dato.

3) at sikre forsvarlig medicinhåndtering i overensstemmelse med reglerne herom fra dags dato.

4) at sikre indhentelse af informeret samtykke forud for behandling i over-ensstemmelse med reglerne herom fra dags dato.

5) at sikre forsvarlig hygiejne fra dags dato.

Du kan læse hele Tilsynsrapporten ved at trykke HER

Disse påbud bliver ophævet når Styrelsen bestemmer at jeg efterlever dem tilstrækkeligt, som det formuleres.

Jeg vægter Kvinders sikkerhed højt

Det er måske kliché agtigt efter sådan en omgang at lave sådan en overskrift. Ikke desto mindre føler jeg at det er rigtig at understrege igen. Jeg vægter kvinders sikkerhed utroligt højt og jeg er frygtelig ked af, at min praksis skaber tvivl hos kollegaer og Styrelsen for Patientsikkerhed om andet.

Der er selvfølgelig helt hånd omkring hygeiejne med mere på min klinik og til de fødsler jeg varetager. 

Det er vigtigt for mig, at kvinder har et frit valg i fødsel uden at det går på kompris med den ellers etablerede medicinske lægekunst og statisktiske evidens og jeg glæder mig til en dag, hvor denne debat kan åbnes.

Nedenfor har jeg som nævnt tidligere, redegjort for, hvilke tiltag og tanker jeg har gjort mig i forhold til Styrelsen for Patientsikkerheds kritikpunkter i Tilsynsrapporten. 
 

Først uddybede jeg for Styrelsen:

Indledningsvist vil jeg gerne helt grundlæggende præcisere, at formålet med min private jordemoderklinik ikke er at udføre komplicerede risikofødsler.

Min klinik henvender sig primært til raske kvinder der vælger en privat jordemoder, fordi de har fravalgt måden graviditetsforløb og fødsler foregår på i det offentlige regi, herunder eksempelvis et fravalg af de injektioner med hormoner/vitaminer, som rutinemæssigt gives forebyggende og dermed uden konkret indikation til den fødende og den nyfødte baby.

De kvinder, der vælger min klinik, er kvinder der har en holdning til, hvordan deres fødsel skal være og hvilke medikamenter, der skal gives. De er oftest før mødet med mig yderst velinformere og orienterede. Det er typisk kvinder, der har født før, og som har oplevet ikke at blive set og ikke at blive hørt i det offentlige regi.

Hvis du har nogle spørgsmål eller yderligere undren over for denne sag, vil jeg meget gerne svare på dine spørgsmål. Du kan skrive til mig på min mail

Som det også anføres i Tilsynsrapporten har jeg ændret og imødekommet alle Styrelsens punkter og krav. 
Denne rapport og ovenstående påbud, vil være gældende indtil Styrelsen vurdere, at jeg efterlever kravene tilstrækkeligt. 

Jeg forventer og håber på et nyt besøg inden for tre måneder. 

Kvindevisdom

Sophia Puck ⋅ Jordemoder Sophia